3D Herbář
květena ČR

bledule jarní

Leucojum vernum L. (Amaryllidaceae)


„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde