3D Herbář
květena ČR

bledule jarní

Leucojum vernum L. (Amaryllidaceae)


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde