3D Herbář
květena ČR

bojínek luční

Phleum pratense L. (Poaceae)


„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde