3D Herbář
květena ČR

bojínek luční

Phleum pratense L. (Poaceae)


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde