3D Herbář
květena ČR

čarovník pařížský

Circaea lutetiana L. (Onagraceae)


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain