3D Herbář
květena ČR

čistec lesní

Stachys sylvatica L. (Lamiaceae)