3D Herbář
květena ČR

hrachor luční

Lathyrus pratensis L. (Fabaceae)