3D Herbář
květena ČR

jetel prostřední

Trifolium medium L. (Fabaceae)


„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich