3D Herbář
květena ČR

jetel prostřední

Trifolium medium L. (Fabaceae)