3D Herbář
květena ČR

kakost luční

Geranium pratense L. (Geraniaceae)


„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde