3D Herbář
květena ČR

kopřiva dvoudomá

Urtica dioica L. (Urticaceae)


„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich