3D Herbář
květena ČR

lýkovec jedovatý

Daphne mezereum L. (Thymelaeaceae)


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain