3D Herbář
květena ČR

lýkovec jedovatý

Daphne mezereum L. (Thymelaeaceae)


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain