3D Herbář
květena ČR

máta rolní

Mentha arvensis L. (Lamiaceae)


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich