3D Herbář
květena ČR

medyněk vlnatý

Holcus lanatus L. (Poaceae)


„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich