3D Herbář
květena ČR

mochna husí

Potentilla anserina L. (Rosaceae)


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde