3D Herbář
květena ČR

mokrýš střídavolistý

Chrysosplenium alternifolium L. (Saxifragaceae)


„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde