3D Herbář
květena ČR

orsej jarní hlíznatý

Ficaria verna subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve (Ranunculaceae)