3D Herbář
květena ČR

ostřice lesní

Carex sylvatica Huds.(Cyperaceae)


„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde