3D Herbář
květena ČR

ostřice řídkoklasá (tuřice řídkoklasá)

Carex remota L. (Cyperaceae)


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde