3D Herbář
květena ČR

ostřice řídkoklasá (tuřice řídkoklasá)

Carex remota L. (Cyperaceae)


„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde