3D Herbář
květena ČR

ostřice rusá (ostřice žlutá)

Carex flava L. (Cyperaceae)


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain