3D Herbář
květena ČR

ostřice rusá (ostřice žlutá)

Carex flava L. (Cyperaceae)


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain