3D Herbář
květena ČR

pomněnka bahenní

Myosotis palustris (L.) L. (Boraginaceae)