3D Herbář
květena ČR

pomněnka bahenní

Myosotis palustris (L.) L. (Boraginaceae)


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde