3D Herbář
květena ČR

přeslička lesní

Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae)


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain