3D Herbář
květena ČR

prstnatec Fuchsův

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (Orchidaceae)


„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde