3D Herbář
květena ČR

prstnatec májový

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. (Orchidaceae)


„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde