3D Herbář
květena ČR

prstnatec májový

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. (Orchidaceae)


„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich