3D Herbář
květena ČR

pryšec sladký

Euphorbia dulcis L. (Euphorbiaceae)


„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich