3D Herbář
květena ČR

pstroček dvoulistý

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt (Convallariaceae)


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich