3D Herbář
květena ČR

Řebříček obecný

Achillea milefolium L. (Asteraceae)


„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde