3D Herbář
květena ČR

sítina rozkladitá

Juncus effusus L. (Juncaceae)


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich