3D Herbář
květena ČR

sítina rozkladitá

Juncus effusus L. (Juncaceae)


„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich