3D Herbář
květena ČR

srha laločnatá (srha říznačka)

Dactylis glomerata L. (Poaceae)


„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde