3D Herbář
květena ČR

starček Fuchsův (starček vejčitý)

Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. (Asteraceae)


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich