3D Herbář
květena ČR

šťovík tupolistý

Rumex obtusifolius L. (Polygonaceae)


„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde