3D Herbář
květena ČR

svízel povázka

Galium mollugo L. (Rubiaceae)


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich