3D Herbář
květena ČR

svízel severní

Galium boreale L. (Rubiaceae)


„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde