3D Herbář
květena ČR

třezalka skvrnitá

Hypericum maculatum Crantz (Hypericaceae)


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain