3D Herbář
květena ČR

třezalka skvrnitá

Hypericum maculatum Crantz (Hypericaceae)


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain