3D Herbář
květena ČR

violka lesní

Viola reichenbachiana Boreau (Violaceae)


„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich