3D Herbář
květena ČR

vrbina hajní

Lysimachia nemorum L. (Primulaceae)


„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich